top of page

Podmínky

účasti na kurzu Leony Qaši Kvasnicové
ČTĚTE

Podmínky účasti na kurzech Leony Qaši Kvasnicové:

 

Přihlášením a zaplacením kurzu stvrzujete a prohlašujete, že:

  • se účastníte na vlastní nebezpečí, zodpovědnost a riziko

  • jste plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobré fyzické formě, která Vám dovoluje účastnit se lekce, nemáte nebo netrpíte poruchami zdravotního stavu, které by Vám bránily či Vás omezovaly ve fyzickém cvičení

  • splňujete platné, vládou aktuálně nastavené podmínky pro vstup na lekce a kurzy. Toto platí po celou dobu konání kurzů a lekcí. Na hodinu přijďte pouze v případě, že jste zdraví, a necítíte příznaky jakékoliv infekční nemoci

  • nebudete požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně tanečního studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.

 

  • Nahrazování zameškaných lekcí:

  • V průběhu trvání pravidelného kurzu si můžete nahradit zmeškané, 24 hodin dopředu omluvené lekce v jiném pravidelném kurzu. Po skončení kurzu není možné nahrazení lekcí zameškaných při překážkách vzniklých z Vaší strany, které Vám zabránily v řádné docházce.

  • Za zameškané nebo neuskutečněné lekce nelze vrátit peníze. Na náhradu zameškané nebo neuskutečněné lekce se můžete dostavit do nově organizovaného nebo jiného kurzu, ale předem osobně nebo telefonicky domluvit s lektorem.

  • Lektor si vyhrazuje právo měnit rozvrh, případně rušit lekce. Tyto skutečnosti provozovatel studia oznamuje na lekcích nebo prostřednictvím mailu či WhatsApp aplikace.

ČTĚTE
bottom of page